Fremtiden er elektrisk

Velger du elektrofag kan du tre inn i en spennende verden med mange muligheter

Last ned vår Håndbok for lærlinger
Last ned vår bok for lærlingansvarlig
Se vår interaktive brosjyre

Utdannede fagarbeidere i året

Klassetimer utført

Kurs utført

våre instruktører

Utdanningsløp

Utdanningen i elektrofagene har en varighet på 4½ år. Etter den nye skolereformen «Kunnskapsløftet», gjennomføres de to første årene i videregående skole. Disse to skoleårene heter VG1 og VG2 . Alle elektrofagene har felles VG1, som heter Elektrofag.

 • Elektrikere – VG2 El-energi og ekom
 • Energimontører – VG2 El-energi og ekom
 • Telekommunikasjonsmontører – VG2 El-energi og ekom

Etter 2 år på videregående skole søker elevene seg læreplass i en av våre medlemsbedrifter. Når elevene har skaffet seg læreplass, sørger Opplæringskontoret for at lærekontrakten blir skrevet. Læretiden kalles VG3 i utdanningsløpet.

Etter at lærekontraktene er skrevet følger 2½ års læretid. Denne læretiden er en blanding av opplæring og verdiskapning. Alle ektrofag har også obligatorisk rest-teoriundervisning som gjennomføres på Opplæringskontoret. Rest-teorikurset fører frem til en offentlig eksamen. Denne eksamen må bestås for å få fagbrev.
Fagprøven administreres av Opplæringskontoret og gjennomføres i våre lokaler.

Veien videre

Med fagbrev kan du søke deg inn på både Teknisk fagskole og Ingeniørhøgskole for Bachelorstudiet gjennom Y-veien.

 • Fagskolene – For deg som vil videre i livet.
 • Høgskolen i Telemark – Har over 140 ulike studietilbud.
 • Fagopplæringen – Lærlingeordningen i Akershus
 • Gnitz – Alt om elektrofagene
 • NELFO – En bransjeforening i Norsk Teknologi

I tillegg er det ingangen til alle disse:
El-energifagene
Automatisering
Avionikk
Dataelektroniker
Elektriker
Elektroreparatør
Elektromotor- og transformatorreparatørfaget
Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Fjernstyrte undervannsoperasjoner
Flymotor mekaniker
Flystruktur mekaniker
Flysystem mekaniker
Heismontør
Kulde- og varmepumpemontør
Produksjonselektroniker
Tavlemontør
Telekommunikasjonsmontør
Vikler- og transformatørmontør

Y-VEIEN

Med fagbrev i et av elektrofagene kan du søke opptak til ingeniørutdanning ved en av høgskolene som tar inn studenter direkte fra fagbrev nivå – uten forkurs. Dette tilbudet er spesielt tilpasset den praktiske og yrkesteoretiske kunnskap som oppnås i yrkesfaglig .

Høgskolen i Telemark har et spesielt godt Y-VEI tilbud innen elektrofagene.

Utdanningsløp

I løpet av det første året går man en generell og grunnleggende elektroutdanning i Vg1 som gir deg grunnlaget for veien videre .

På Vg2 El-energi blir faget spisset og mer tydeliggjort . Så tegner du lærekontrakt med bedrift og fortsetter på Vg3 i elektrikerfaget. I El-energifaget kan man bli elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, togelektriker, elektroreparatør eller elektromotor- og transformatorreparatør. .

Y-VEIEN Med fagbrev i et av elektrofagene kan du søke opptak til ingeniørutdanning ved en av høgskolene som tar inn studenter direkte fra fagbrev nivå – uten forkurs . Dette tilbudet er spesielt tilpasset den praktiske og yrkesteoretiske kunnskap som oppnås i yrkesfaglig studieretning .
Høgskolen i Telemark har et spesielt godt Y-VEI tilbud innen elektrofagene.

Videreutdanning

Inntak til ordinære studier Ønsker du å ta ingeniør/bachelor utdanning som ordinært studium, må du først tilegne deg studiekompetanse. Dette kan du få ved å bruke Prosjekt til fordypning i videregående opplæring eller du kan gå forkurs ved aktuelle høgskoler.
Fagtekniker Velger du en toårig utdanning på fagskole blir du fagtekniker . Fagskolen gir en praktisk-teoretisk utdanning som dekker kravet til utdanning for å begynne egen bedrift, eller du blir kvalifisert til teknisk ledende stilling eller prosjektleder innen fagområdet du har valgt.
Ingeniør/bachelor Det er i dag meget stor etterspørsel etter ingeniører i elektrofag, primært på grunn av at mange går av med pensjon i de kommende år. Valg av høyere teknisk utdanning i elektrofag anses derfor å være en sikker utdanning, og dersom du i tillegg har fagbrev blir du spesielt ettertraktet på arbeidsmarkedet .

Med 3-årig utdanning ved en høyskole blir du høgskoleingeniør med internasjonal grad “bachelor”.

Fagplan

Vg1 elektro og datateknologi handler om å utvikle grunnleggende kompetanse til å utføre arbeid på dagens og framtidens elektriske systemer. Videre handler programfagene om å utvikle elevenes kompetanse knyttet til data- og kommunikasjonsteknologi og elektriske installasjoner, maskiner og anlegg. Programfagene handler også om å bygge, drifte og videreutvikle elektriske anlegg for å møte framtidige samfunnsbehov.

Læreplan i Vg1 elektro og datateknologi (ELE01‑03)

Kjerneelementet komponenter, kretser og utstyr handler om å regne på og utføre målinger på elektriske og elektroniske kretser og å kunne anvende utstyr og komponenter i helhetlige systemer. Det handler også om å kunne programmere utstyr og komponenter.

Læreplan VG3

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Som er nødvendig for å ta en fagrev. Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet. Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter.

Læreplan for elektrikerfaget

Læreplanen for elektrofagene finner du på linken her. Den består av 336 timer fellesfag som matematikk 1T-Y, engelsk og naturfag. For komplett liste se læreplan i linken

Bilder fra våre lokaler

Opplæringskontoret for Elektrofag Romerike (OER) ble dannet i 1994 og eies av elektroentrepenørene på Romerike. Vi holder til i moderne lokaler på Frogner i Viken

 • Alle
 • Våre lokaler
 • Våre medarbeidere
 • Action fotos
Lokaler

Våre lokaler

Lokaler

Lokaler

Våre lokaler

Lokaler

Lokaler

Våre lokaler

Lokaler

Medarbeidere

Våre medarbeidere

Medarbeidere

Medarbeidere

I kurs

Medarbeidere

Høyspent

Hva kan du gjøre?

Høyspent

Installasjon

Hva kan du gjøre?

Installasjon

Stolpeklatring

Hva kan du gjøre?

Stolpeklatring

Informasjon for lærlinger

I løpet av det første året går man en generell og grunnleggende elektroutdanning i Vg1 som gir deg grunnlaget for veien videre. På Vg2 blir faget spisset og mer tydeliggjort. Deretter skriver du lærekontrakt med bedrift og fortsetter på Vg3 i elektrikerfaget. I El-energifaget kan man bli elektriker, energimontør, tavlemontør og telekommunikasjonsmontør Last ned vår Håndbok for lærlinger her!

Fagplan

Praksiskandidater

Tips!

Prakssikandidater er voksne personer over 18 år som mangler formell utdanning, og må ha minst 25% lenger praksistid enn den fastsatte læretiden. Praksiskandidater får ikke tilskudd, og må derfor betale skolegang og fagbrev selv.

Voksenopplæring

Tips!

En voksenlærling har gjennomført videregående skole i andre fag enn elektrofag. For å få en voksenlærlingkontrakt ma alle fellefagene i videregående skole være bestått. Voksenlærlingen får da 6 mnd fratrekk i læretid for fellefagene, og får derfor 4 års læretid. Disse lærlingene får også tilskudd fra fylket. VG2 og VG3 eksamen må gjennomføres.

Nytt fagbrev

Hva med en fagbrev til?

Om du har et fagbrev og har lyst på ett til, kan OER lage kryssløp mellom utdannings-løpene.
• Krever et Vg3 kurs, samt 18 måneder dokumentert praksis. Hvis VG2 er lik. Hvis VG2 er ulike kreves 30 måneder dokumentert praksis.

Jenter!

Vi trenger flere kvinnelige elektrikere.

OER oppfordrer jenter til å søke! Elektroagene passer like bra til jenter som til gutter.

Veien til fagbrev

grunnleggende elektroutdanning

I løpet av det første året går man en generell og grunnleggende elektroutdanning i Vg1 som gir deg grunnlaget for veien videre. På Vg2 El-energi og ekom blir faget spisset og mer tydeliggjort. Så tegner du lærekontrakt med bedrift og forsetter på Vg3 i elektriker, energimontør, elektroreparatør, telekommunikasjonsmontør eller elektroperatør. Tavlemontør krever etter ny læreplan VG2 automatisering.

Inntak til ordinære studier

Fagskoleingeniør

Velger du en toårig utdanning på fagskole blir du fagtekniker. Fagskolen gir en praktiskteoretisk utdanning som dekket kravet til utdanning for og begynne egen bedrift å bli installatør eller du blir kvalifisert til teknisk ledende stilling eller prosjektleder innen fagområdet du har valgt.

Om oss

Hvem er OER?


Opplæringskontoret eies og styres av 120 medlemsbedrifter på Romerike som til sammen har over 1100 ansatte. Det er medlemmene som velger styret på årsmøtet og som har det økonomiske ansvaret hvor driften finansieres med lærlingetilskuddet.

Vi holder til i moderne lokaler på Lindeberg i Lillestrøm kommune. OER er dermed sentralt plassert på Romerike slik at vi kan drifte våre medlemsbedrifter på både øvre og nedre Romerike. Vårt hovedmål er å sikre medlemsbedriftene kvalifisert arbeidskraft gjennom lærlingeordningen. Dette gjøres ved å være et samarbeidsorgan mellom skoler, medlemsbedrifter og fylkeskommunen.

Vi er en servicebedrift som skal både ivareta våre medlemmer og ikke minst lærlingene gjennom hele læretiden frem til fagbrev. Vi skal passe på at både medlemsbedrift og lærling får mest mulig ut av lærekontrakten. Vi er bindeleddet som knytter de to sammen og sørger for at det administrative tas hånd om.

Hva gjør et opplæringskontor:

 • Formidle lærlinger og lærebeddrifter
 • Skrive og administrere lærekontrakter
 • Følge opp og bistå lærlingene
 • Følge opp og bistå lærlingene
 • Følge opp og bistå lærebedriftene
 • Restteoriundervisning Vg3
 • Melde opp til eksamen
 • Melde opp til fagprøve
 • Administrere og tilrettelegge fagprøver

OER er godkjente i følgende fag:

 • Elektrikerfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Energimontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Elektroreperatørfaget


Ole Georg Magndal

Ole Georg Magndal

Fagkonsulent
Mob: 918 73 107
Epost: ole@oer.no
Hilde Hatlebrekke

Hilde Hatlebrekke

Fagkonsulent
Mob: 912 44 255
Epost: hilde@oer.no
Anders Huseby

Anders Huseby

Instruktør
Mob: 957 80 549
Epost: anders@oer.no
Roar Julian Kvassheim

Roar Julian Kvassheim

Instruktør
Mob: 917 35 300
Epost: julian@oer.no
Leif Sørli

Leif Sørli

Daglig leder
Mob: 913 64 377
Epost: leif@oer.no
Er du vår mann?

Vil du være med på laget?


Søk her!
Mob: 63 82 95 00
Epost: firmapost@oer.no

Leie av Kurs- og møtelokaler

Vi tilbyr moderne, praktiske og effektive møte- og kurslokaler til utleie . Vi har fem ulike saler, der den største har kapasitet til 50 deltakere . I tillegg er alle lokalene utstyrt med hjelpemidler som projektor, whiteboard og internett-linje. Inkludert i leien er tilgang til fellesrom med kjøleskap, microbølgeovn, kaffetrakter og kokeplater. Hos oss parkerer også alle dine gjester gratis.

Nes og Skedsmo kan leies sammen. Du vil da få plass til 80 personer.

Kontakt oss for tilbud

Nes

Et rom på 44 kvm til ca 30 pers. Lokalet har Prosjektor, whiteboard og internett

Rælingen

Et rom på 55 kvm til ca 35 pers. Lokalet har Prosjektor, whiteboard og internett

Ullensaker

Et rom på 60 kvm til ca 35 pers. Lokalet har Prosjektor, whiteboard og internett

Skedsmo

Et rom på 85 kvm til ca 50 pers. Lokalet har Prosjektor, whiteboard og internett

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe. Vi befinner oss på frogner. Med Tog fra Oslo er kjøretiden 23 minutter.
Ta tog L13 mot Dal, gå av på Lindeberg stasjon. Gangavstand fra Lindeberg stasjon til Karoline Eggens vei 1 er ca 10 minutter

Med Tog fra Jessheim
Kjøretid. Ta tog L13 mot Oslo, gå av på Lindeberg stasjon. Gangavstand fra Lindeberg stasjon til Karoline Eggens vei 1 er ca 10 minutter.

Med Buss fra Oslo (Helsfyr Stasjon)
Ta buss 313 mot Dysterud, gå av på Lindeberg. Total kjøretid er ca 35 minutter. Gangavstand fra busstopp til Måltrostvegen 1 er ca 7 minutter

Finn oss på kartet

Send oss en e-post

firmapost@oer.no

Ring oss på

+47 63 82 95 00

Laster....
Din melding er sendt, du hører fra oss!